Titel:
Adjunkt

Arbejdsområder:
Dorthe Godsk Larsen er tilknyttet programmet Historie, didaktik og kulturfag, hvor hendes arbejde består i projektkoordinering og deltagelse i programmets praksisforsknings-, udviklings- og formidlingsopgaver inden for videreuddannelse, følge- og aktionsforskning, læremidler og udgivelser til historielærere.

Baggrund:
Dorthe er cand. mag i idéhistorie og æstetik og kultur fra Aarhus Universitet i 2006 og har siden arbejdet som læringsdesigner, projektudvikler og underviser inden for det museale og kulturelle felt. Dorthe har desuden været medarrangør på museumsformidlingskonferencer, redaktør på formidlingsmagasin og konsulent på formidlingsopgaver. Fagligt interesserer Dorthe sig for historiebevidsthed, historisk tænkning og udviklingen af elevengagerende historieundervisning.