Børn leger på verdensarven forud for Nordisk UNESCO-konference

Hinkeleg på palisaden og tællestafet på Thyras skib er blandt aktiviteterne, når elever fra Jelling Friskole har besøgt monumentområdet i Jelling sammen med HistorieLab. Her har eleverne gennem leg og sansning udforsket verdensarven i børnehøjde som forberedelse til Nordisk UNESCO-konference, der afholdes i Jelling den 11. september 2018, og som netop handler om verdensarv set gennem børns øjne.

Der er fuldt fart fremad, når de yngste elever drøner over fliserne, der markerer hvor Dronning Thyras stenskib stod. Gennem bevægelserne oplever børnene på egen krop, hvor stor skibssætningen var. 

Med erfaringer fra projektet ‘Verdensarv i børnehøjde‘, har elever fra 1. og 2. klasse på Jelling Friskole de seneste uger hoppet og leget på monumentområdet i Jelling. Projektet, der er et samarbejde mellem lærere og pædagoger i Vejle, Billund og Kolding Kommune, har til formål at styrke børns læring og forståelse for kulturarven gennem legende og sansende aktiviteter. I Kongernes Jelling har børnene derfor ikke mødt verdensarven gennem årstal og forklaringer, men derimod gennem fysiske lege og bevægelser. Resultatet af denne metode præsenterer HistorieLab på den nordiske UNESCO-konference under workshoppen “Cultural heritage for small children”, som undersøger, om der findes en ‘best practice’, når verdensarv skal formidles til børn.

Læs mere om HistorieLabs deltagelse i konferencen her

En ny didaktik

Når børnehavebørn og yngre elever bruger deres fantasi og krop i mødet med kulturarv – og i dette tilfælde verdensarv, viser erfaringer fra HistorieLabs arbejde med legekataloget ‘Rend og Hop på Jellingmonumenterne‘, at det sætter sig fast i børnenes hukommelse og skaber nysgerrighed. Men for at dette møde lykkes, arbejder HistorieLab med eleverne fra Jelling Friskole ud fra et ‘før-under-efter-perspektiv’.

Eleverne prøver kræfter med en tung sten i monumentområdet, for at fornemme hvor svær den har været at flytte, da den blev lagt på stedet.

Ifølge Lektor v/HistorieLab Lars Kjær Larsen består dette perspektiv af en optakt hjemme i institutionen, hvor børnene forberedes på det kommende besøg, herefter selve besøget, hvor børnene leger og sanser verdensarven ind, og endelig efter besøget, hvor børnene med fornyet nysgerrighed arbejder videre med emnet hjemme i institutionen. Metoden kræver derfor en aktiv pædagog eller underviser, som kan indtage rollen som kulturformidler i tæt samarbejde med kulturinstitutionen. Resultatet af elevernes besøg i Kongernes Jelling bliver præsenteret på den nordiske UNESCO-konference den 11. september, men Lars Kjær Larsen understreger at didaktikken ikke nødvendigvis kræver monumenter og verdensarv. Derimod kan metoden og den sanselige tilgang også bruges i mødet med kultur i børnenes eget nærområde.

Nordisk UNESCO-konference

Den 11. september mødes repræsentanter fra de nordiske lande i Jelling til konferencens første dag, som omhandler kulturarv set gennem børns øjne. Her skal konferencen gennem oplæg, workshops og besøg til lokal verdensarv diskutere, hvordan man bedst sikrer, at børnenes perspektiv på kulturarven forsat bliver værdsat.  Peter Yding Brunbech, Ph.D. og centerchef for HistorieLab, åbner konferencen med oplægget “Cultural heritage belong to our children and grandchildren”. Derudover afholder Lars Kjær og Mette Christensen, lektorer ved HistorieLab, workshoppen “Cultural heritage for small children”, hvor de forklarer og præsenterer resultatet fra øvelsen med elever i monumentområdet.

Læs mere om UNESCO-konferencen og HistorieLabs deltagelse her