Deltag i et nyt diplommodul om lærende partnerskaber

UCL udbyder til efteråret modulet "Lærende partnerskab - dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og museum" for dig, som gerne vil arbejde med oplevelses- og læringsforløb for børn og unge i lærende partnerskaber mellem institutioner. HistorieLab har bidraget til udviklingen af modulet, som er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse.

Med modulet “Lærende partnerskab” får du kompetencer til at skabe formidlings- og undervisningsaktiviteter i et tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, gymnasielærere, pædagoger og museumsformidlere. Modulet, som afholdes på UCL Campus Vejle i perioden fra den 26. august 2019 til den 21. januar 2020, omhandler blandt andet:

  • institutioners lovmæssige grundlag, samfundsmæssige betydning, sprog og selvforståelse
  • teorier og metoder om praksisfællesskaber og lærende partnerskaber
  • lærings- og formidlingsteorier
  • didaktisk metode og praksis på tværs af dagtilbud, skoleformer og museer
Læs mere om modulet og tilmeld dig her

I artiklen “Lærende Partnerskaber – gensidig læring i et tværprofessionelt læringsfællesskab” forklarer Lektor Sally Thorhauge fra HistorieLab, hvordan lærende partnerskaber kan skabe spændende og lærerige forløb for eleverne og nyttig viden for de voksne. Hun skriver:

I et lærende partnerskab, som skaber et samarbejde mellem de to læringsmiljøer, kan partnerne udforske og udfolde grænsefladen mellem dem gennem undervisning og praktiske opgaver. Her kommer professionernes didaktiske og pædagogiske metoder i spil og får mulighed for at berige hinanden.

Du kan læse artiklen på side 32 i UCL’s kursuskatalog for efteråret ’19 her

Ny rapport om potentialer og udfordringer ved lærende partnerskaber

HistorieLab har i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon gennemført et forskningsprojekt, der undersøger samtlige partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner, der blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til nye partnerskaber i 2016-2018. Erfaringerne fra projektet er opsamlet i rapporten “Lærende Partnerskaber mellem Dagtilbud og Kulturinstitutioner”, som opstiller en række potentialer og udfordringer ved de lærende partnerskaber på baggrund af deltagernes erfaring. På baggrund af potentialer og udfordringer afsluttes rapporten med en række anbefalinger til fremtidige partnerskaber.

Læs rapporten med anbefalinger her