Få værktøjer og inspiration til samarbejdet med frivillige på museer i nyt gratis online kursus

Museer er generelt afhængige af frivillige til at udføre en række opgaver og tjenester, og samtidig findes der frivillige, der lidenskabeligt støtter museer uden at blive betalt. Derfor kan et samarbejde være til stor gavn for begge grupper, men ikke desto mindre indebærer samarbejdet også nogle udfordringer. I Nordmus' nye gratis online kursus får du indblik i både muligheder og udfordringer, og får samtidig værktøjer, som kan inspirere til at gode samarbejder mellem museer og frivillige. Kurset "Frivillige på museer" strækker sig over fire lektioner, og er nu åbent.

Nordmus’ nye online kursus “Frivillige på museer” giver indblik i, hvordan frivillige medarbejdere på museer kan bidrage til kulturarven, hvilke motiver museer og frivillige har for samarbejdet og hvilken udvikling, der sker på området. Derudover giver kurset dig mulighed for at reflektere over din egen rolle i et eventuel samarbejde i diskussion med kursets øvrige deltagere. Kurset er nu åbent for deltagelse med fire lektioner over fire uger.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Hvad kan du lære i dette kursus?

  • Du vil lære, hvad der motiverer frivillige medarbejdere til at engagere sig, og hvordan deres dagligdag forløber.
  • Du vil lære, hvad der motiverer museer til at arbejde med frivillige, og hvordan deres tilgang til forskellige emner er.
  • Du vil stifte bekendtskab med fremtidsperspektiverne for arbejdet med frivillige.
  • Du vil erfare, hvilke muligheder og udfordringer samarbejdet indebærer.
  • Dette kursus byder på en blanding af personlige eksempler fra Danmark og Tyskland samt fakta fra interviews i begge lande.
  • Du kan diskutere med andre frivillige og fuldtidsansatte fra museer og udveksle personlige erfaringer med dem.
Tilmeld dig kurset via oncampus’ hjemmeside, efter du har oprettet et gratis login her

Hvordan er kurset opbygget?

Kurset “Frivillige på museer” strækker sig over fire uger á fire lektioner med følgende temaer:

  1. Hvordan? Hvordan kan frivillige bidrage til kulturarven?
  2. Hvorfor? Frivilliges motiver/drivkraft for at ‘arbejde’ på et museum
  3. Hvad? Hverdagen som frivillig
  4. Perspektiver: Udviklingsperspektiver/trends

Det anbefales, at du afsætter to timer om ugen til kurset. Kurset kan gennemføres på både dansk og tysk.

NORDMUS-projektet

“NORDMUS – Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk” er et treårigt projekt, hvor der skal etableres et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for museumssamarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Forbundets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og gennemførsel af fælles projekter museerne imellem, men også med aktører inden for kulturturisme og forskning. HistorieLab deltager som partner i projektet sammen med 9 øvrige partnere, som forankrer 53 museer og udstillingssteder. Læs mere om projektet her.