Nyt læremiddel. Lad eleverne fortælle livshistorien om to personer der bidrog til Holocaust

Historier om Holocaust – et forløb om Holocaust fortalt gennem livshistorier og primære kilder er et nyt undervisningsforløb og –materiale målrettede elever i udskolingen og gymnasiet.

Nyt undervisningsmateriale om Holocaust

Forløbet sigter efter at give eleverne indsigt i de komplekse dilemmaer, årsagssammenhænge og menneskelige valg og fravalg, der tilsammen udgør det, som vi i dag kalder for Holocaust. Undervisningsmaterialet er opbygget af en primære kilder, der belyser livforløbet hos to prominente figurer i det Tredje Riges udførelse af folkedrabet på jøderne.

Historier om Holocaust – et forløb om Holocaust fortalt gennem livshistorier og primære kilder er et undervisningsmateriale med den særlige kvalitet, at livshistorierne bliver præsenteret alene gennem primære kilder. Dette giver eleverne muligheden for selv at fortælle personernes livshistorier og sætte menneskelige ansigter på en begivenhed, der ellers kan forekomme abstrakt. Livshistorierne giver derfor mulighed for at fortælle den lille i den store historie og reflektere over forholdet mellem historiske strukturer og aktører.

Arbejdet med kilder ligger op til en selvstændig problemorienteret tilgang til historieundervisningen, hvor eleverne aktivt skal tage stilling til de historiske kilder, herunder de valg og dilemmaer, som fortidige aktører stod overfor, og de erfaringer de gjorde sig.

Forløbet skriver sig således direkte ind i de aktuelle kompetencemål for historiefaget i folkeskolen og gymnasiet med dets vægtning af kildearbejde og historiebrug. Materialet indeholder lærervejledning, undervisningsvejledning, overordnede beskrivelser af begivenhedsforløb og kildekritik samt kildemateriale til underviser og elever. Materialesættet er blevet udarbejdet af Anna Kristin Smith og Maren Lytje fra Professionshøjskolen UCN.

Dokumenter og vejledning

Materialet består af følgende dokumenter: