Historieformidling til førskolebørn

HistorieLab har været en del af pilotprojektet "Kultur-Rav" sammen med Vejle Bibliotek og Digitale Børn, hvor fokus har været at formidle historie og dansk kulturarv til børn i førskolealderen.

Målet med pilotprojektet var at lave historisk formidling og læring for førskolebørn på en måde, hvor børnenes inddrages i forløbet. Lars Kjær Larsen har deltaget fra HistorieLab og bidraget med oplæg og sparring om børns sanselighed og bevægelse.

Udover HistorieLab, Vejle Bibliotek og Digitale Børn, har tre institutioner i Vejle kommune deltaget i projektet.

Konkret har det blandt andet betydet, at man i daginstitutionen Grangård har brugt 5 måneder på forløbet ‘Vilde vidunderlige vikinger’, hvor Kongernes Jelling og Monumentområdet i Jelling er blevet brugt flittigt.Vikinger billede2

De ældste børn i institutionen har deltaget i forløbet, hvor der er blandt andet er blevet leget med sværd, spillet skuespil og spist mad ved bålet.

Læs mere om “Vilde vidunderlige vikinger” på side 14 i pioner