Lars Kjær Larsen

Titel:

Lektor, master i Sundhedspædagogik, uddannet lærer.

Arbejdsområder:

Historie- og kulturarvsformidling til dagtilbudsområdet samt metodeudvikling og videndeling, alt sammen med udgangspunkt i børns sansning og bevægelse.

Af konkrete projekter, som Lars Kjær Larsen er involveret i, kan nævnes PædMatMus, KultVerdensarv i børnehøjde, Leg, læring og kreativitet – Verdensarv i børnehøjde og Nordisk Verdensarvskonference.

Baggrund:

Lars underviser på Pædagoguddannelsen i Jelling, UCL, i temaerne: Sundhed, Bevægelse, Natur og Kultur.

Tidligere har Lars været bevægelseskonsulent i Videncenter for Bevægelse under Vejle Kommunes dagtilbud og ligeledes tidligere arbejdet som højskolelærer i natur, kultur og bevægelse.