Aktionslæring

Aktionslæring er en metode, der understøtter lærerens udvikling af didaktisk professionalisme. Det er et refleksionsværktøj til brug af udvikling af praksis og fokus er rettet imod, at læreren udvikler en undersøgende og reflekterende tilgang til egen undervisningspraksis: At se sig selv – ikke blot som kompetent udøver af praksis, men også som kompetent udvikler af praksis.

Videreuddannelsesforløbet består af to aktionslæringsforløb. Det ene aktionslæringsforløb gennemføres på egen skole og tager udgangspunkt i en given udfordring/problemstilling i historieundervisningen, som giver anledning til forundring og nysgerrighed.  Udfordringen er afsættet for gennemførelsen af en undervisningsaktion, der følges op af en didaktisk samtale, som er rettet mod iagttagelser, intentioner samt refleksioner over aktionen. Læreren opnår efter samtalen et kvalificeret udgangspunkt for næste skridt i den fortsatte udvikling af sin undervisningspraksis.

Det andet aktionslæringsforløb gennemføres også af brush-up -kursisterne og foregår i samarbejde med en kulturinstitution. Det er rettet mod planlægningen af og didaktiseringen rundt omkring besøget på en kulturinstitution. Samspillet mellem kulturinstitution og lærer foregår ved, at læreren sætter den didaktiske ramme, og kulturinstitutionerne byder ind med en præcisering af de særegne kvaliteter omkring genstandsfelt og faglighed, som institutionen kan tilbyde i historieundervisningen.

Aftaleark – aktionslæringsforløb 1 Aftaleark – aktionslæringsforløb 2 Opsamlingsark – aktionslæringsforløb 1

Se her aftalearkene, som lærerne arbejder med i forbindelse med planlægningen og afviklingen af de to aktionslæringsforløb. Som afslutning på det første forløb udfylder lærerne opsamlingsarket, og det andet forløb dokumenteres i en rapport, der samler op på processen, præsenterer et udviklet undervisningsforløb og den afviklede aktionen.