Mangler du kilder til din historieundervisning?

Med afsæt i projektet ”100 danmarkshistorier”, har HistorieLab udviklet en kildebank med temaet ”Slaveriet og De Dansk Vestindiske øer”. Kildebanken indeholder mere end 130 bearbejdede kilder rettet mod mellemtrinnet og udskolingen – og flere temaer er på vej.

Kilder til det problemorienterede arbejde i historiefaget

I Kildebanken kan eleverne arbejde med historiske problemstillinger, og finde kilder til dengang Danmark havde kolonier og slaver i Vestindien og Afrika. De skriftlige kilder er bearbejdede, så de er tilgængelige for henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen.

Klik på billedet for at gå til Kildebanken

I kildebanken ligger der desuden lærervejledninger og forslag til, hvordan man kan udfordre og motivere eleverne til at arbejde med selvformulerede problemstillinger i undervisningen.

Flere kildepakker under udvikling

I løbet af 2016-2017 gennemfører HistorieLab et større aktions- og udviklingsprojekt, der i samarbejde med 10 skoler i hele landet udvikler koncepter for elevgenererede læremidler og problemorienteret arbejde i historie i grundskolen. Formålet med aktions- og udviklingsprojektet er at udvikle didaktikker, der understøtter, at elever arbejder undersøgende, problemorienteret og videnskabende i faget historie. Didaktikkerne vil blive anvendt til at udvikle 12 temaer til kildebanken, der tager afsæt i de kommende 100 bøger om danmarkshistorien, der udgives af Aarhus Universitetsforlag. Læs mere om projektet og HistorieLabs bidrag til projektet ”100 danmarkshistorier” her.