Ny rapport: Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i historie?

I 2016 igangsatte HistorieLab et større aktionsforskningsprojekt, der undersøgte, hvordan lærere og elever bruger og kan bruge kilder i historieundervisningen. Det omfattende projekt afsluttes nu med en rapport, der indeholder konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan undervisningen med kilder kan tilrettelægges.

Læreplanen Forenklede Fælles Mål for historie lægger op til, at eleverne arbejder mere undersøgende og problemorienteret med kilder. Men hvordan foregår det i praksis?

Dette undersøgte HistorieLab i aktionsforsknings- og udviklingsprojektet “Elevgenerede læremidler”. På baggrund af undersøgelsen, skitserer rapporten “Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i historie?” de ideer, forslag og anbefalinger, som kan udledes af de gennemførte aktioner. Som afslutning indeholder rapporten konkrete forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så elevernes undersøgelses- og metodiske kompetencer styrkes.

Læs rapporten “Kan elever arbejde problemorienteret med kilder?” her

Rapporten er relevant for lærere, der underviser i historie og andre kulturfag i grundskolen, studerende på læreruddannelsen med historie som undervisningsfag og for forskere og andre, der interesserer sig for elevernes læreprocesser.

Aktionsforskningsprojektet og den tilhørende rapport er gennemført og udarbejdet af Dorthe Godsk Larsen, Rikke Alberg Peters, Jens Aage Poulsen og Christina Louise Sørensen fra HistorieLab.

I fysisk form kan rapporten købes på forlaget Historias webshop www.historia.dk for 99,95 kr.