Ny spilportal i samarbejde med HistorieLab

HistorieLab har i løbet af 2019 hjulpet til med at udvikle en spilportal for indskoling med fokus på 'maddannelse' og 'digital dannelse'. Nu er rapporten, udarbejdet af Dorte Ruge, ph.d. og seniorforsker, klar, og spilportalen er klar til brug fra april.

Evalueringsrapporten af LOMA-digi ligger klar, og spilportalen er klar til lancering d. 1. april 2020. HistorieLab har samarbejdet med UCL og Dorte Ruge om projektet ‘Mad som ramme for helhedsorienteret indsats i indskoling’ på Filstedvejens Skole i Aalborg Kommune. Skolen har via gennemførelse af de planlagte 6 workshops og de mellemliggende aktiviteter opnået de opstillede mål i forhold til ’maddannelse’ og ’digital dannelse’.

HistorieLab bidrog med workshop om ‘Madkultur og kulturarv’ af vores centerleder Peter Yding Brunbech og erfaringerne fra HistorieLabs spilportaler.

Deltagernes arbejde er endt med at blive undervisningsforløb og undervisningsaktiviteter, samt et digitalt, didaktisk læremiddel i form af en ’LOMA spil-platform’, der giver mulighed for handlingsorienteret undervisning med anvendelse af semantiske og funktionelle læremidler.

Spilportalen er en række gratis små spil, som vil være tilgængelig fra d. 1. april 2020 her.

Evalueringsrapporten kan findes og læses her