Nyt kildebanksemne om Genforeningen

I forbindelse med 100 års jubilæet af Genforeningen udgiver HistorieLab et nyt emne i vores kildebank. Her kan du finde kilder vedrørende tiden før, under og efter genforeningen.

HistorieLabs sjette kildebanksemne er klar og ligger tilgængelig på vores kildebank. Dette emne omhandler Genforeningen, som i år har 100 års jubilæum.

Den nuværende grænse mellem Tyskland og Danmark blev fastlagt i 1920. Det skete efter en folkeafstemning. Man siger, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark. Det er en udbredt opfattelse, at det var en fredelig og demokratisk løsning, som man kunne lære af andre steder med konflikter om grænser. Genforeningen er da også en del af historiekanonen. Dyk ned i vores udvalg af kilder og find inspiration til kildearbejdet til både elever og lærere.

Kildebankstemaer

Kilderne er en blanding af billeder, sange, filmklip, tekster og beretninger. Kildeemnet er inddelt i fire temaer, som supplerer hinanden og har flere berøringsflader og overlap. I undervisningen kan man bruge emnet og kilderne på forskellige måder.

  • Tema 1: Under tysk styre
  • Tema 2: Genforeningen
  • Tema 3: Skal grænsen rykkes nord?
  • Tema 4: Grænsen mod syd

Gå på opdagelse i Genforeningens mange kilder og brug vejledningerne til at bruge kilderne i undervisningen

En del af 100 Danmarkshistorier

Aarhus Universitetsforlag udgiver serien 100 Danmarkshistorier. Bogserien består af 100 bøger á ca. 100 sider, hvor forskere fortæller danmarkshistoriens vigtigste begivenheder i et lettilgængeligt sprog. I tilknytning hertil udarbejder HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling en række undervisningsforløb, der indeholder kildesamlinger og lærervejledninger.