Centrets baggrund

Etablering af HistorieLab er en udløber af skolereformen fra 2013, der skal styrke elevernes læring og skolens faglige niveau. Det skal blandt andet ske igennem bedre og mere varieret undervisning og nye undervisningsformer. Centrets rolle er at opsamle og skabe viden om og forståelse af historie og kulturarv som en forudsætning for menneskers identitet og deltagelse i samfundslivet.

HistorieLab er oprettet i samarbejde med Vejle Kommune og Region Syddanmark. Videncentret er placeret på University College Lillebælts campus i Jelling, som huser pædagog- og læreruddannelsen.

University College Lillebælt fungerer som samarbejdspartner, og der er etableret samarbejde mellem HistorieLab og studerende herfra.

Årsberetning Historielab 2017