Teknologiforståelse og Historie

Pilotprojektet Teknologiforståelse og Historie undersøger og analyserer, hvordan og hvor historiefaget og historiefaglighed kan bidrage til og styrke de overordnede målsætninger med forsøgsfaget Teknologiforståelse.

Projekt Teknologiforståelse og Historie er et pilotprojekt, der undersøger hvordan historiefaget og historiedidaktisk forskning kan bidrage til at indfri og styrke de overordnede målsætninger med forsøgsfaget Teknologiforståelse.

På baggrund af det overordnede formål med forsøgsfaget som det er utrykt i debatten om fagligheden og den konkrete faglige mål, analyserer projektet, hvor historiefaget og historiefaglighed kan bidrage. Dette eksemplificeres via 1-2 undervisningsforløb, der er relevante for både Historie og Teknologiforståelse, med tilpassede kompetence-, videns- og færdighedsmål med udgangspunkt i målene for forsøgsfaget Teknologiforståelse. Undervisningsforløbet afprøves i en eller flere konkrete skoleklasser og der udgives en artikel, der sammenfatter analysen af historiefagets mulige bidrag og i lyset af de indsamlede erfaringerne og vurdere potentialet samt mulige videre F&U-områder indenfor temaet.

Projektets formål

Forløbene og projektet skal understøtte følgende overordnede formål i krydsfeltet mellem teknologi og historie:

  • Erkendelse af at teknologi og kultur/samfund er gensidigt afhængige og at teknologi både påvirker kultur/samfund og er et produkt af kultur/samfund
  • At historiefaget har et emancipatorisk potentiale til at ”afselvfølgeliggøre” nutidens verdensbilleder og grundlag for at træffe valg, hvorved eleverne opnår erkendelse af at verden både kan og vil ændre sig grundlæggende – også i deres egen levetid.

I projektet deltager Heidi Eskelund, Loa Bjerre og Peter Yding Brunbech fra HistorieLab.