Loa Ingeborg Bjerre

Titel:

Lektor i læreruddannelsen på Fyn, UCL, Ph. d.-studerende ved HistorieLab

Arbejdsområder:

Loa Bjerre er underviser og vejleder. Hun skriver også artikler om historiedidaktik og har udviklet læremidler for bl.a. Statens Arkiver og Odense Bys Museer. Loa tager del i videncentrets dokumentationsindsats og er medforfatter på en metodebog til folkeskolelærere i historie. Hun har været med til at udvikle modulet Læremiddeldesign og Entreprenørskab i læreruddannelsen og deltaget i flere projekter om læremidler. Hun holder også oplæg om historiedidaktik på gymnasiernes fagdidaktiske pædagogikumkurser i historie.

Baggrund:

Loa Ingeborg Bjerre er cand.mag i historie og sociologi fra Københavns universitet fra 2004 og har undervist på læreruddannelsen siden. Ved læreruddannelsen på Fyn har Loa undervist i Skolen i samfundet og undervisningsfaget historie, og i perioden 2010-2012 underviste Loa også ved Læreruddannelsen Metropol i historie. Hun har arbejdet med forskellige former for samarbejde med historiske museer, bl.a. som repræsentant for UCL i projektet Learning Museum. Loa er desuden PBA-koordinator i læreruddannelsen på Fyn og sidder i den nationale faggruppe for PBA-projektet.