Loa Ingeborg Bjerre

Titel:

Cand.mag. i historie og sociologi fra Københavns Universitet i 2004 og ph.d. fra Syddansk Universitet i 2019 og lektor.

Arbejdsområder:

Mine interesseområder er menneskers møder med det fortidige, samt teorier om didaktik, historisk empati og fænomenologi, der kan belyse dette. Jeg er optaget af mønstre i, hvordan vi som mennesker og samfund repræsenterer fortiden, og herigennem hvilket billede af fortiden skolefaget historie efterlader elever med gennem læremidler og undervisning.

Jeg er ansat som lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på Læreruddannelsen og ved Nationalt videnscenter for historie og kulturarvsformidling HistorieLab.

Baggrund:

I læreruddannelsen underviser jeg i historie, og har i HistorieLab deltaget i forskningsprojekter og været medforfatter på læremidler til grundskolen og læreruddannelsen. Jeg har skrevet artikler om historiedidaktik, holdt oplæg på pædagogikumkurser for gymnasielærere om historiedidaktik siden 2014, og har udviklet læremidler for bl.a. Statens Arkiver og Odense Bys Museer.