Loa Ingeborg Bjerre

Titel:

Loa Ingeborg Bjerre er cand.mag. i historie og sociologi fra Københavns universitet 2004 og ph.d. fra Syddansk universitet i 2019.

Arbejdsområder:

Loas interesseområder er menneskers møder med det fortidige, samt teorier om didaktik, historisk empati og fænomenologi der kan belyse dette. Hun er optaget af mønstre i hvordan vi som mennesker og samfund repræsenterer fortiden, og herigennem hvilket billede af fortiden skolefaget historie efterlader elever med gennem læremidler og undervisning.

Loa er ansat som lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ved læreruddannelsen og ved Nationalt videnscenter for historie og kulturarvsformidling HistorieLab.

Baggrund:

I læreruddannelsen underviser Loa i historie, og hun har i HistorieLab deltaget i forskningsprojekter og været medforfatter på læremidler til grundskolen og læreruddannelsen. Hun har skrevet artikler om historiedidaktik, holdt oplæg på pædagogikumkurser for gymnasielærere om historiedidaktik siden 2014, og har udviklet læremidler for bl.a. Statens Arkiver og Odense Bys Museer.