Annika Reinhold Bjørn

Titel:

Kommunikations- og PR-ansvarlig, Cand.comm.

Arbejdsområde:

Annika Bjørn leder centrets eksterne kommunikation. I tæt samspil med videncentrets chef udarbejder Annika kommunikationsstrategien og tegner centrets profil udadtil med det klare mål at gøre centret synligt i det offentlige rum og sætte det i spil overfor de vigtigste interessenter.

Baggrund:

Annika er uddannet Cand.comm og Cand.scient.soc fra Roskilde Universitet og har henover årene bygget et solidt kommunikationsfundament fra både detailbranchen, en international industrivirksomhed, henover NGO’en til mere politiske ledede organisationer. Jobhattene har roteret imellem både den interne som den eksterne kommunikationsdisciplin, som begge er væsentlige ingredienser at omsætte her i videncentret.