Kurt Lyhne

Titel:

Lektor, cand.mag

Arbejdsområder:

Kurt Lyhne arbejder med etablering af projekter samt udarbejdelse af publikationer og undervisning.

Udover at være ansat hos HistorieLab er Kurt tilknyttet censorkorpset for læreruddannelserne i historie og professionsuddannelserne i kulturformidling og oplevelsesøkonomi. Desuden er Kurt bestyrelsesmedlem ved Lemvig Museum, Jens Søndergaards Museum og Limfjordsmuseernes Samvirke.

Baggrund:

Kurt er uddannet lærer fra Esbjerg Seminarium, og cand. mag i historie og engelsk fra Aarhus Universitet. Han har arbejdet indenfor skoleområdet, både i folkeskolen og på en friskole. Kurt har undervist på Læreruddannelsen og Hf i Nr. Nissum, samt været forebyggelseskonsulent i Ribe Amt. Kurt har været selvstændig erhvervsdrivende, og siddet i bestyrelsen for Foreningen af historielærere ved læreruddannelserne.