Marianne Dietz

Titel:

Adjunkt og Ph. d. studerende

Arbejdsområder:

Marianne Dietz er tilknyttet HistorieLab og Center for Anvendt Skoleforskning. Mariannes fagområde og forskningsfelt omhandler spil i undervisningen i historie og tilgrænsende fag, historiedidaktik, læreplaner og -midler.

Ph.d.-projekt om anvendelsen af spil i historieundervisningen

Marianne Dietz har i sit ph.d-projekt fokus på læringspotentialer i spilmediet set i relation til elever i grundskolens udvikling af historiebevidsthed. Dette er ud fra en antagelse om, at anvendelsen af særlige former for spil i en undervisningskontekst kan understøtte udviklingen af historiebevidsthed. Projektet vil undersøge, hvilke faktorer i et undervisningsdesign med scenariebaserede spil, der har indflydelse på udviklingen af elevers historiebevidsthed.

Projektet tager udgangspunkt i en teoretisk afdækning af historiebevidsthedsbegrebet – herunder hvad der kan indikere, at elever udvikler og udviser historiebevidsthed – samt af de læringsmæssige og didaktiske potentialer i spilmediet i forhold til historiefaget. Projektet har til formål at bidrage til den omfattende praksis- og forskningsviden, der findes om brugen af spil i undervisningen, ved at have fokus på sammenhængen mellem brug af scenariebaserede spil i undervisningsforløb og udviklingen af historiebevidsthed hos elever gennem afprøvning af undervisningsforløb med scenariebaserede spil.

Baggrund:

Marianne har en baggrund som Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Hun er uddannet M. Phil. in History, Film and Television fra University of Birmingham (UK) og har en BA of Arts in American Studies (History) fra University of Kent at Canterbury (UK) og University of California, Santa Barbara (US)
Hun er uddannet meritlærer fra Læreruddannelsen Blaagaard, og har arbejdet som lærer i 2004-2014. Derudover har hun haft forskellige konsulentstillinger, og er lærebogsforfatter.

Marianne er optaget af historiedidaktik, læreplaner og læremidler og har en særlig interesse for anvendelsen af spil i historieundervisningen,  blandt andet hvordan spil kan bidrage til, at elever i grundskolen tilegner sig kompetencer indenfor især historiefaget.