Nikolaj Petersen

Titel:

Adjunkt, cand.mag. og Master

Arbejdsområder:

Nikolaj Petersens arbejde består i udviklings-, forsknings- og undervisningsopgaver. Derudover fungerer han som oplægsholder og lærebogsforfatter. Nikolaj er ansvarlig for udvikling af centrets strategi for ungdomsuddannelserne.

Baggrund:

Nikolaj er cand.mag. i historie og oldtidskundskab samt Master i Gymnasiepædagogik – didaktiklinjen. Han har i en halv snes år undervist i det almene gymnasium i historie, oldtidskundskab og kinesisk områdestudium og har siddet som regionssekretær og bestyrelsesmedlem i Historielærerforeningen for stx og HF. Nikolaj har desuden undervist på teoretisk pædagogikum for stx og har gennem sin master specialiseret sig i tværfaglige forløb med innovation. Fagligt interesserer Nikolaj sig for historiefagets didaktik og metoder samt for udvikling af undervisning, der sætter fokus på eleverne som aktive og reflekterede medskabere af historie.

Kontakt:

Telefon: 24 94 68 17
Email: nipe1@ucl.dk