Sally Thorhauge

Titel:

Lektor og ph.d.

Arbejdsområder:

Sally Thorhauges forskningsmæssige fokus er den læring, som elever, lærere og museumsprofessionelle oplever i grænsefladen mellem skolens formelle læringsmiljø og museets uformelle læringsmiljø, når de to institutionstyper samarbejder om at udvikle og gennemføre museumsbaseret undervisning. Ved HistorieLab varetager Sally en række forsknings- og udviklingsprojekter inden for dette felt.

Baggrund:

Sally Thorhauge er cand. mag. i engelsk og kunsthistorie og har en master og en ph.d. i museologi. Sally har undervist på Horsens Gymnasium og har arbejdet med forskning og udviklingsprojekter på museum-skole området siden 2000.