Steen Chr. Steensen

Titel:

Adjunkt og udviklingskonsulent

Arbejdsområder:

Steen Chr. Steensen arbejder som udviklingskonsulent til skole og museumssamarbejde og skal medvirke til at at udvikle samarbejdsformer mellem skoler og kulturinstitutioner. Steen har blandt andet ansvaret for erfaringsopsamling og dokumentation af de indsatser, som HistorieLab støtter via puljemidler.

Baggrund:

Steen er uddannet cand.mag. med musikvidenskab og kunsthistorie fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Han har arbejdet som skribent, underviser og formidler inden for sine fag i forskellige sammenhænge, blandt andet som redaktør ved Berlingske Tidende. Steen har været ansat ved Skoletjenesten i København, været leder af Center for Museumsundervisning for Region Midt og Nord og senest arbejdet som projektleder for ”Museet i den åbne skole”, hvis mål er nationalt at udvikle 16 læringsaktiviteter i lærende partnerskaber mellem skole, museum og kommune. Steen har desuden været formidlingschef for henholdsvis kunstmuseet HEART i Herning og MUSE®UM i Skive.