Nye undervisningsfilm til udskoling: På sporet af Reformationen

Hvad har Reformationen betydet for Danmark – og hvilke spor har Reformationen sat i os og i vores samfund? Disse spørgsmål rejses i 'På sporet af Reformationen', som består af 5 korte film om Reformationens virkningshistorie til brug i undervisningen i udskolingen.

Foto: Bjørn Haldorsen

Filmene kan ses her fra d. 31.10. – på dagen, hvor det markeres, at det er 500-år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til Reformationen.

Filmene er produceret med henblik på både at kunne anvendes enkeltvis og i længerevarende forløb – herunder også tværfaglige forløb med inddragelse af samfundsfag og kristendomskundskab. I tilknytning til filmene er der udarbejdet forslag til undervisningsforløb med opgave- og aktivitetsforslag samt lærervejledning.

Se filmene her

I hver film møder vi Rikke, der er på sporet af Luther og Reformationen i Danmark. Rikke opsøger steder og personer, der kan give hende indblik i, hvordan Luther og Reformationen har påvirket udviklingen af vores samfund, og hvilken status og rolle Luther og Reformationen har i dag.

Undervisningsfilmene har hvert sit tematiske udgangspunkt og relaterer sig til forskellige historiske perioder. De åbner for en række diskussioner, aktualiseringer og perspektiveringer og udfordrer vores forforståelser, pirrer vores nysgerrighed og lægger op til, at vi går undersøgende og spørgende til historien.

Filmene er udviklet og produceret af HistorieLab i samarbejde med Alphafilm & Kommunikation.