Sidste punktum for projekt ”Museet i den åbne skole”…næsten..

Projektet ”Museet i den åbne skole” blev den 21. november afsluttet med en konference på Hindsgavl Slot. På konference blev blandt andet projektets praksismanual og følgeforskningsresultater præsenteret.

Siden sommer 2015 er der i lokale projekter landet over udviklet undervisningsforløb i samarbejde mellem lærere, museumsformidlere og kommunale repræsentanter i ”Museet i den åbne skole”. Projektet startede med at bestå af 12 lokale projekter, og da projektet blev bevilliget flere midler udvidedes antallet til 15 projekter. Siden da er der blevet skabt 15 eksemplariske læringsforløb til elever fra indskoling til udskoling.

Den afsluttende konference formidlede projektets mange resultater og dagen afsluttedes med en interessant paneldebat med lærer, museumsinspektør, skoleleder, kommunal afdelingschef for Kunst og Kultur og kommunal vicedirektør for Dagtilbud og Skole.

Som hjælp til iværksættelse af samarbejdsprojekter er der med udgangspunkt i projektets erfaringer udarbejdet en praksismanual. Denne giver inspiration og gode råd til at indgå i samarbejder med museer, skoler og kommuner og til at udvikle læringsaktiviteter til skoleelever. Praksismanualen har to hovedkapitler ‘Udviklingsprojekt’ og ‘Idekatalog’. Der er desuden skabeloner, der kan bruges, når der laves udviklende samarbejder. Den kan både læses fra start til slut og fungerer som et opslagsværk.

Sidste del af projektet, som endnu mangler det sidste punktum, er følgeforskningsrapporten. HistorieLab finansierer og varetager følgeforskningen, og de 15 projekter er blevet fulgt gennem processen med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. På konferencen blev forskningens resultater præsenteret af Gertrud Latif Knudsen, ph.d., ResearchLab. Hun leder og har hovedansvaret for følgeforskningen bistået af Marie Bonde Olesen, HistorieLab, som forskningsassistent. Rapporten offentliggøres i januar 2017.