Søg midler til din historieundervisning

Nu åbner HistorieLab igen op for, at du og dine kollegaer gratis kan deltage i et udviklingsprojekt. Vi afsætter en pulje på 300.000 kr. i 2017-2018, og det er let at søge pengene til at styrke din historieundervisning.

Koncept
Udviklingsprojektet foregår på din skole og HistorieLab betaler jeres arbejdstid på projektet.
I vælger enten et færdigt projekt, som HistorieLab tilbyder, eller skræddersyr et selv.

Deltagelse i udviklingsprojekterne kan søges af lærere (3-5) på en skole eller i en kommune, men kan også søges af 1-2 lærere.

Udviklingsprojektet er funderet i HistorieLabs undersøgelser af historielæreres og elevers opfattelser af skolefaget, ”Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen”, der blev gennemført i 2015.

OBS: Ansøgningsfristen er mandag d. 9. januar 2017.

Læs mere og ansøg her