Tak for et godt samarbejde!

Videncentret arbejder i dette skoleår på at afdække, hvordan historielærere og elever opfatter historie som skolefag og dets læremidler i grundskolerne. Som en del af det arbejde har vi i foråret besøgt 28 skoler landet over.
Videncentret har i løbet af foråret besøgt 28 af landets skoler. Her har vi oplevet undervisningen samt elevernes arbejde med historiefaget. Foto: Colourbox.com

 

Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen

I forbindelse med videncentrets dokumentationsindsats har vi været inviteret indenfor hos 28 skoler landet over for at opleve undervisningen og elevernes arbejde med historiefaget. Her har vi talt med lærere og elever om deres forståelser af faget og hverdagen i skolerne, og vi vil i den sammenhæng gerne sende en tak til alle deltagende skoler. Det har været en meget positiv oplevelse. Vi er blevet taget godt imod af både elever og lærere og har mødt engagerede lærere, der havde lyst til og mod på at have os med på sidelinjen for en dag.

Spørgeskemaundersøgelse

Skolebesøgene har primært omhandlet 6.-9.klassetrin. Vi følger derfor arbejdet op efter sommerferien med en supplerede spørgeskemaundersøgelse rettet mod alle lærere, der underviser i historie i grundskolerne. Vi håber, I vil tage lige så godt imod denne – og bruge et par minutter på at besvare den, når den lander i jeres indbakke. Jeres deltagelse har stor betydning for den støtte, vi kan levere til jeres skolehverdag i historiefaget.

Opsamling og tilbud

Alle bidrag fra undersøgelserne samles og analyseres med henblik på at videreudvikle diverse tilbud til jer – undervisnings- og lærermaterialer, apps, spil, kurser, gå-hjem-møder og meget andet.

Et af de første tilbud, der vil ligge klar til jer i løbet af efteråret, er en metodebog. Den udformes i overensstemmelse med forenklede fælles mål og har til formål at inspirere og hjælpe med fagdidaktiske begrundelser for tilrettelæggelse af læringsmålstyret undervisning i historie.

I løbet af de kommende måneder udvikler vi også en gratis app, der er et læremiddel til at bruge nærmiljøet som læringsrum og som også understøtter bevægelse i historieundervisningen.