Man skulle selv hævne forbrydelser

I denne saga fra Island hævner bonden Sam mordet på sin fætter Einar.

I vikingetiden var slægten meget vigtig. Hvis nogen blev udsat for en forbrydelse, var det slægtens opgave at hævne sig. På den måde beskyttede man slægtens ære. Det syntes vikingerne var meget vigtigt.

Kildeteksten er en del af en islandsk saga. Sagaerne er fortællinger, der handler om vikingetiden og ofte om, hvordan nogle rejste fra Norge til Island for at bo der. Vi kan ikke bare tro, at det der sker i fortællingerne, er sket i virkeligheden. De blander nemlig rigtige oplysninger med opdigtede historier. Men sagaerne kan give et indblik i vikingetidens traditioner, regler og måder at tænke på.

Det er kun en del af sagaen, du kan læse nedenfor. Inden det, du skal læse, er der sket følgende i fortællingen: En høvding ved navn Ravnkel slog sin fårehyrde Einer ihjel. Det var fordi, Einer havde redet på en af Ravnkels yndlingsheste, selvom det var forbudt. Einers fætter var bonden Sam, og han ville hævne mordet på sin fætter. Det var svært for en bonde at hævne sig på en høvding, men Sam fik hjælp af Torgeir, der var høvding et andet sted i Island. Sammen fik de dømt Ravnkel fredløs på tinget. Det ville sige, at alle og enhver havde ret til at tage Ravnkels ting og slå ham ihjel, hvis man ønskede det.

 

Kilde

Ravnkel går til sin bod[1], lader sine heste føre frem og rider bort fra tinget[2]. Han var utilfreds med sagens udfald. Aldrig havde han oplevet noget lignende. Han rider østpå […] og gør ikke holdt, før han er hjemme i Ravnkelsdal, og han sætter sig på Adelbol[3] og lader som om intet er sket.

Torgeir spurgte Sam: ”synes du, at du er nået videre end før?” Sam svarede: ”Jeg synes, der er overgået Ravnkel en skam, der vil blive husket længe. Det er mange penge værd.” Torgeir sagde: ”Ravnkel er ikke fredløs, før der er gennemført en inddragelsesdom[4]. Det skal ske på hans hjemsted fjorten dage efter tinget slutter.”

Torgeir valgte 40 af sine mænd til at følge sig. Sam havde også 40 mand. Denne flok var veludstyret med våben og heste. Dette var den morgen, hvor dommen om inddragelsen skulle udføres.

De skyndte sig til Ravnkels gård. Det var omkring den tid, hvor folk plejer at stå op, men på gården havde de endnu ikke rejst sig. De slog døren op med en træstamme og løb ind. Ravnkel lå i sin seng. De greb ham og alle våbenføre mænd. Kvinder og børn blev ført ind i et andet hus.

Sam sagde: ”Jeg giver dig to muligheder at vælge imellem, Ravnkel. Du kan vælge mellem at blive ført bort fra gården og dræbt sammen med dine mænd. Eller siden du har mange at forsørge, vil jeg unde dig at sørge for dem. Men hvis du vil beholde dit liv, skal du drage bort fra Adelbol … og jeg vil overtage din gård og din myndighed. Denne dag drog Ravnkel og hans folk bort fra Adelbol.

Kilden er et pædagogisk bearbejdet uddrag af Ravnkel Frøjsgodes Saga, oversat af Frederik Winkel Holm, C.A. Reitzels Forlag, 1871-1876.

[1] (Ordforklaring) Bod: der hvor man boede, mens man var på tinget.

[2] (Ordforklaring) Tinget: er der, hvor man mødtes og afgjorde sager i fællesskab. Vi kender også ordet ting fra fx folketinget.

[3] (Ordforklaring) Adelbol: er Ravnkels gård.

[4] (Ordforklaring) Inddragelsesdom: Der var ikke noget politi til at sikre, at en dom blev udført. Derfor skulle anklageren selv sørge for, at det skete.