Alle kilder i temaet: 1. SLÆGT OG HÆVN

I dag har vi politiet til at opklare forbrydelser. Vi har også en kriminalforsorg. Det er dem, der sørger for, at forbrydere bliver straffet, efter de er blevet dømt af domstolene. Det er orden, som de fleste finder retfærdig.

I vikingetiden var der en anden samfundsorden og et andet syn på, hvad der var rigtigt og forkert, og hvordan der skulle straffes. I dette tema kan du læse kilder om forbrydelse og straf i vikingetiden. Du kan for eksempel læse om, hvordan man afgjorde uenigheder, og hvem der havde ansvaret for at udføre tingets domme.

Man skulle selv hævne forbrydelser
I denne saga fra Island hævner bonden Sam mordet på sin fætter Einar.
Ære, fejde og holmgang
En mands ære var meget vigtig i vikingetiden. Nogle gange så vigtig, at folk var parate til at risikere livet for at forsvare æren.
Våben og selvforsvar
I vikingetiden var der ikke noget politi, så man måtte beskytte sig selv, sine ting og sin familie.

Gav Gud tegn i retssager?
Når man skulle afgøre stridigheder førte man ikke bevis på samme måde som i dag. Man havde bestemte prøvelser, som skulle give guddommelige tegn på, om man talte sandt.
Selvtægt i dag
I dag findes der grupper, der ikke synes, at politiet kan sikre ro og orden. Derfor patruljerer de selv i gaderne.