De tre landskabslove

I dag gælder lovene i hele Danmark, men fra 1200-tallet til 1683 var landet delt i tre dele, der havde forskellige love.

I 1200-tallet fik kongen lovene skrevet ned, men i lang tid var loven ikke den samme alle steder. Man havde tre såkaldte landskabslove. Det hed de, fordi de gjaldt for et bestemt landskab eller landområde. Skånske Lov og Sjællandske Lov blev skrevet ned omkring år 1200. Jyske Lov blev lavet i 1241. På kortet kan du se, hvor lovene gjaldt.

 

Kilde

Reference: Kort over danske landskabslove. Wikimedia Commons. Redigeret af Historielab. CC BY-SA 4.0