Barnet i brønden

Hvis en kvinde fik et barn uden for ægteskab, risikerede hun at blive straffet hårdt. Nogle gange forsøgte kvinderne at skjule, at de havde fået et barn.

Det var ulovligt at have sex, hvis man ikke var gift, og straffen var hård, hvis det blev opdaget. Det var dog svært at bevise, hvis ikke kvinden blev gravid, men gjorde hun det, stod hun til at blive straffet. I de to kilder nedenfor kan du læse om, hvad der kunne ske, hvis en kvinde blev gravid uden for ægteskab.

Kilde 1 her kan du læse en historie, som er fortalt af islændingen Jon Olafsson. Han boede i København, mens Christian 4. var konge (1596-1648), og han skrev om sit liv omkring 1660.

Kilde 2 er en del af Danske Lov fra 1683. Her kan du læse om straffen for at skjule, at man har fået et barn uden for ægteskab.

Kilde 1

Kort efter, at jeg var blevet ansat som bøsseskytte i kongens tjeneste, skete der noget. En tidlig morgen gik jeg gik ved Vor Frue Kirkes kirkegård. Da så jeg en mand og en kvinde gå hen til den brønd, der står de. De skulle hente vand, men da de så ned i brønden, gav de et stort skrig fra sig. De sagde, at der lå et lig af et lille pigebarn i brønden. Jeg gik hurtigt derhen, for at se, hvad der var sket. Det blev hurtigt udbredt over hele byen, og der blev startet undersøgelser. Næste morgen blev der indkaldt 500 tjenestepiger fra sognet til rådhuset. De skulle undersøges, om der var mælk i brysterne på nogen af dem. Men det var der ikke.

Kilde 2

Letfærdige[1] kvinder, som slår deres ufødte eller nyfødte barn ihjel, skal halshugges og deres hoved sættes på en stang.

Letfærdige kvinder, som føder i det skjulte uden at bede om hjælp, og deres barn dør, skal straffes på samme måde. Det samme gælder, hvis kvinden påstår, at barnet var dødfødt.

Hvis nogen lægger et nyfødt barn et sted, hvor det ikke let kan findes, skal denne miste livet. Men hvis et nyfødt barn lægges et sted, hvor det hurtigt bliver fundet, skal denne straffes ved kagen[2].

Referencer:

Kilde 1: er et pædagogisk bearbejdet uddrag af Julius Clausen og P. Fr. Rist (red.): Memoirer og Breve, 1905, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, s. 29.

Kilde 2: er et pædagogisk bearbejdet uddrag af O.A Borum (red.): Kong Christian den Femtis Danske Lov, Gads Forlag, 1921.

[1] (Ordforklaring) letfærdige: betyder her, at kvinden som er blevet gravid uden at være gift.

[2] (Ordforklaring): En kag er en stolpe, man kan bindes til. Kagstrygning er, når man binder nogen til kagen og pisker dem. Det foregik udenfor, så alle kunne se det.