Dom for utroskab

I denne kilde kan du læse dommen over Blasius Isfelder og Anne Hansdatter, som havde levet sammen, selvom de ikke var gift.

I 1537 blev der afsagt dom i en horesag på rettertinget i Aalborg. Det var Jens Vognfører, der beskyldte sin kone (Anne Hansdatter) og Blasius Isfelder for hor. Under retssagen kommer det frem, at Blasius Isfelder var flyttet ind i Jens Vognførers hus, mens han var rejst bort. Da han kom tilbage, blev Jens Vognfører truet til at skrive under på, at han ville holde sig væk, men rejste alligevel sagen ved retten. I kilden kan du læse dommen.

Kilde

Rettens dom: Blasius Isfelder er flyttet ind i Jens Vognførers hus, og har lokket og ligget med hans hustru, Anne Hansdatter. Han har tilmed taget Jens Vognførers hus og ejendele. Derfor skal Blasius miste sin hals. Ligeledes har Anne Hansdatter skændigt og uærligt ligget i hor og på den måde foragtet og forhånet sin mand. Hun skal derfor også dø. Hun skal puttes i en sæk og drukne. Dette gøres, så andre herefter kender straffen for sådanne gerninger.

Reference

Pædagogisk bearbejdet uddrag af Reitzel-Nielsen, Erik (red.): Danske domme 1375-1662, bd. 1, C.A. Reitzels Boghandel, (1978), s. 192-197.