Hekse skal dømmes

Fra gammel tid troede folk på trolddom og magi.

Mange mente, at der fandtes god trolddom og dårlig trolddom. Kirken mente dog, at den, der udøvede trolddom og magi var i pagt med djævlen. I 1500-tallet og 1600-tallet blev kirkens holdning skrevet ind i lovene. Det gik især ud over mange kvinder, der blev dømt som hekse. Nogle gange brugte man vandprøven til at finde ud af, om en kvinde var heks. Man kastede hende i vandet i en sæk eller med hænderne bundet. Hvis hun kunne flyde, måtte det være djævlen, der hjalp hende. Men sank hun, var det tegn på, at hun ikke var heks.

Kilde 1 er en del af Danske Lov fra 1683, der handler om trolddom og hekse. Faktisk blev der ikke dømt ret mange hekse i slutningen af 1600-tallet, men loven havde været den samme i lang tid.

Kilde 2 og 3 er tegninger af kvinder, der bliver udsat for vandprøven.

 

Kilde 1:

En troldmand eller troldkvinde, der har afvist Gud, sin dåb og kristendommen samt givet sig hen til djævlen, skal kastes levende på bålet og brændes.

Kilde 2:

Kilde 3

Referencer:

Kilde 1: Pædagogisk bearbejdet uddrag af O.A Borum (red.): Kong Christian den Femtis Danske Lov, Gads Forlag, 1921.

Kilde 2: Wikimedia Commons.

Kilde 3: Troels Troels-Lund (1929-1931): Dagligt Liv i Norden, bind 4, Gyldendalske Boghandel, Nordiske Forlag, s. 106.