Tilskuere til straffen

De blodige straffe blev udført udenfor, så alle kunne se det. Der var ofte et stort publikum.

Når man begik noget ulovligt, var det en forbrydelse mod Gud. For at gøre op for forbrydelsen, skulle forbryderen straffes. Straffene blev udført offentligt. Det var der især to grunde til. For det første var det en måde at vise, at Gud havde fået sin gengæld. For det andet var det for at advare folk mod at lave forbrydelser. Derfor ville kongen gerne have, at folk kom og så, at straffene blev udført.

Kilde 1 viser halshugningen af J.F. Struensee og hans hjælper Enevold Brandt i 1772.

Kilde 2 viser J.F. Struensee og Enevold Brandt efter de er blevet halshugget. Der blev de lagt på hjul og stejle, så alle kunne se deres grusomme skæbne.

Kilde 1

Kilde 2

Referencer:

Kilde 1: Samtidigt stik Fra Julius Clausen & P. Fr. Rist (red.): En kjøbenhavnsk Embedsmand, Memoirer og Breve, bind XXVII (1918). Hentet fra danmarkshistorien.dk

Kilde 2: Samtidigt kobberstik af Struensee og Brandt på hjul og stejle. Det Kongelige Bibliotek. CC BY NC ND.