Voldelige straffe

I denne kilde kan man se, hvordan man skulle straffe forskellige forbrydelser. Det var ofte blodige straffe.

I det gamle testamente i Biblen står der: ”Når nogen skader sin næste, skal der gøres mod ham, som han har gjort: øje for øje, tand for tand. Samme skade, han tilføjer en anden, skal gøres mod ham.” I 1500-tallet og de næste århundreder var lovene og straffene hentet i Biblen. Straffen var ikke helt den samme som forbrydelsen. Men ideen var, at man gjorde gengæld på Guds vegne. En forbrydelse var nemlig en forbrydelse mod Gud, og det var kongens opgave at sørge for at straffe forbryderne.

Kilden er et uddrag af straffene, som de er skrevet ned i Danske Lov fra 1683. Danske Lov var den første store samling af love, der gjaldt for hele landet. En del af lovene og straffene var nye, men det meste byggede på de love, der allerede havde eksisteret i mange år.

Kilde

Drab
Hvis man dræber en anden, skal man bøde med sit liv. Drabsmandens ejendele og formue skal deles mellem den dræbtes arvinger og drabsmandens herskab.

Almindelig vold
Hvis en mand sårer en anden med et sår, der ikke går ind til knoglen, skal han betale tre lod sølv.

Mindre tyveri
For mindre tyveri første gang, skal tyven piskes indenfor.
For mindre tyveri anden gang, skal tyven kagstryges[1] og tyvemærkes[2] på ryggen.
For mindre tyveri tredje gang, skal tyven kagstryges og tyvemærkes i panden
For mindre tyveri fjerde gang, skal tyven kagstryges, brændemærkes og sættes i arbejdslejr resten af livet.

Større tyveri
For større tyveri såsom af hest eller ko eller andet med en værdi af 20 lod sølv skal tyven:
Første gang straffes med kagstrygning og tyvemærke i panden
Anden gang straffes med kagstrygning, tyvemærke og sættes i arbejdslejr resten af livet.
Hvis tyv nogen bryder ud af arbejdslejren og siden bliver opdaget i tyveri, skal han hænges.

Røveri
Den, som ligger i skjul og overfalder en rejsende mand skal straffes med hjul og stejle[3].

Indbrud i kirken
Den som stjæler noget, der er låst inde i kirken, skal straffes med hjul og stejle.

Sex før ægteskab
Hvis en ugift mand beligger[4] en ugift kvinde, skal manden betale 24 lod sølv til sit herreskab. Kvinden skal betale 12 lod sølv. De skal begge skrifte offentligt.[5] Har de ikke råd til bøderne, straffes de efter deres formue og med fængsel. Hvis de gifter sig, skal manden betale 4,5 lod sølv og kvinden halvdelen. Og de behøver ikke at skrifte.

Sex uden for ægteskabet
Hvis en gift mand eller en gift kvinde har sex med en ugift:
Første gang er straffen en bøde efter deres formue.
Anden gang er straffen en bøde og landsforvisning.
Tredje gang skal en mand halshugges og en kvinde druknes.

Hvis en gift mand og en gift kvinde horer[6] med hinanden, skal han halshugges, og hun skal kommes i en sæk og druknes.

Majestætsfornærmelse
Hvis man fornærmer kongen, dronningen eller deres børn eller planlægger at slå dem ihjel:
Skal højre hånd hugges af, mens han er levende. Kroppen sættes på hjul og stejle. Hoved og hånden sættes på en stang.

Fornærmelse af Gud
Hvis nogen taler dårligt om Gud, skal hans tunge skæres ud af hans mund. Efterfølgende skal han halshugges. Både tunge og hoved skal sættes på en stang, så alle kan se.

Reference

Pædagogisk bearbejdet uddrag af O.A Borum (red.): Kong Christian den Femtis Danske Lov, Gads Forlag, 1921.

[1] Ordforklaring: En kag er en stolpe, man kan bindes til. Kagstrygning er, når man binder nogen til kagen og pisker dem. Det foregik udenfor, så alle kunne se det.

[2] Ordforklaring: Tyvemærkes vil sige, at man brændemærker tyven.

[3] Ordforklaring: hjul og stejle var en særlig hård form for henrettelse. Her blev den dødsdømtes lemmer flettet ind i et hjul og stillet op på henrettelsespladsen, så alle kunne se det.

[4] Ordforklaring: det var ulovligt at have sex, hvis man ikke var gift. I realiteten blev der oftest ført retssager, hvis kvinden blev gravid.

[5] Ordforklaring: de skal bekende deres synd i kirken, så alle kan høre det.

[6] (Ordforklaring) Hor: sex mellem en mand og kvinde, selvom de begge er gift.