Elektronisk fodlænke

I 2005 blev det i nogle tilfælde muligt at afsone sin fængselsstraf hjemme i stedet for at blive sat i fængsel.

Det sker ved, at personen, der skal afsone sin straf, bærer en elektronisk fodlænke. Det er dog ikke alle straffe, der kan afsones på denne måde. Den idømte straf skal være på højst 6 måneder. Vedkommende, der skal afsone, skal selv søge om det hos kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen afgør, om personen er egnet til at afsone med fodlænke. Det er fx et krav, at man bor et bestemt sted, at det er muligt at overvåge personen. Desuden skal personen arbejde under afsoningen.

 

Kilde

Uddrag af artikel i Ekstra Bladet:

”Sidste år (2012) fik cirka 2400 personer lov til at afsone dele af deres straf med elektronisk fodlænke frem for i fængslet. Det er markant flere end i 2010 […]

Udviklingen er et helt konkret resultat af, at Kriminalforsorgen målrettet har åbnet for, at flere dømte kan få lov til at afsone deres straf med fodlænke.

Og det er en stor fordel, fordi man først og fremmest undgår at sætte folk i fængsel, mener vicedirektør i Kriminalforsorgen, Annette Esdorf.

– Erfaringsmæssigt ved man, at det er svært at resocialisere folk i fængslet. De mister tit deres job eller deres familie, uddannelsen går i stå, og de risikerer at blive negativt påvirket af hinanden. […]

– For den, der afsoner, er det en fordel, at man kan beholde sit arbejde og familie eller fortsætte sin skole, siger Esdorf.

– For os er det en fordel, for vores hovedopgave er at resocialisere de indsatte og undgå, at de kommer tilbage. Og det er lettere, når man ikke bliver sat i fængsel.

Vicedirektøren peger også på flere sidegevinster for samfundet. I forhold til de manglende fængselspladser er det nemlig billigere at løse det ved at udvide brugen af fodlænker. […]

 

Ekstra Bladet 10. januar 2013.