Alle kilder i temaet: 4. Bedre mennesker

I løbet af 1700-tallet ændredes menneskesynet. Det betød også, at opfattelsen af forbrydelse og straf forandrede sig. Således opstod tanken om, at man kunne gøre forbrydere til bedre mennesker. Derfor måtte straffene udføres med henblik på genopdragelse. Det skulle ske i fængslerne, hvor man systematisk skulle lære fangerne at arbejde flittigt og adlyde dem, der havde magt. De brutale straffe, som blev fuldbyrdet i det offentlige rum, blev efterhånden afskaffet. Men der var stadig dødsstraf for særligt alvorlige forbrydelser.

Straf, der virker
Flere af oplysningstidens filosoffer argumenterede mod dødsstraffen, som de fandt både barbarisk og unødvendigt. Desuden hævdede de, at den ikke virkede afskrækkende.
Hvorfor bliver folk forbrydere?
I begyndelsen af 1800-tallet begyndte man at diskutere, hvad der var forklaringen på, at folk blev kriminelle.
Kritik af fængslerne
I flere større byer blev der i 1600- og 1700-tallet oprettet tugthuse, hvor kriminelle, tiggere og omstrejfere blev anbragt.

Nye fængsler
I USA, England og andre lande begyndte man at bygge store fængsler i slutningen af 1700-tallet. Først et stykke hen i 1800-tallet blev der opført større fængsler i Danmark.
Ensomhedsfængsel – isolation
I flere år diskuterede man i Danmark, hvordan de nye fængsler skulle indrettes og fangerne behandles. En model var de såkaldte ensomhedsfængsler, hvor fangerne var helt isolerede.
I ensomhedsfængslet
Den totale isolation i ensomhedsfængsler, som Vridsløselille Statsfængsel, blev anset for at være en effektiv fremgangsmåde til at forbedrer fangerne på. Den totale isolation blev fastholdt i Vridsløselille indtil 1930’erne.
En forbryder har et bestemt udseende
Den østrigske læge Franz Joseph Gall (1758-1828) udviklede en teori om, at der var en tæt forbindelse mellem et menneskes karakter og dets udseende.
Elektronisk fodlænke
I 2005 blev det i nogle tilfælde muligt at afsone sin fængselsstraf hjemme i stedet for at blive sat i fængsel.