Kritik af fængslerne

I flere større byer blev der i 1600- og 1700-tallet oprettet tugthuse, hvor kriminelle, tiggere og omstrejfere blev anbragt.

Kilde

I begyndelsen af 1800-tallet kritiserede flere forholdene i de danske tugthuse. En anonym kilde fra 1813 beskrev forholdene sådan:

”De folk, som findes samlede her [i tugthusene], lever i en åbenlys modsætning til borgersamfundet. Deres forhold indgyder dem had og mistænksomhed over for alle mennesker. […] Et sådant straffehus er altså, i en vis fortand, en stat i staten. […] Man har sit eget moralsystem, egne begreber om ære, retfærdighed, mandhaftighed, mod, ligesom om vanære, uredelighed, kvindagtighed og fejhed.”

Teksten er bearbejdet fra Rune Holst Scherg: ”Synd, Forbrydelser og Laster”. Forbryderen i 1800-tallets Danmark. 2005.