Nye fængsler

I USA, England og andre lande begyndte man at bygge store fængsler i slutningen af 1700-tallet. Først et stykke hen i 1800-tallet blev der opført større fængsler i Danmark.

Omkring 1840 blev der nedsat en kommission, der skulle undersøge, hvordan ny fængsler skulle indrettes. Medlemmerne af kommissionen kunne ikke blive enige. Et flertal gik ind for, at det skulle være ensomheds-fængsler. Det betød, at en fange skulle tilbringe det meste af døgnet isoleret i sin celle. I fængslet blev der ikke brugt korporlig straf. Et stort mindretal mente, at hårdt arbejde og korporlige straffe var nødvendige for at gøre fangerne til bedre mennesker.

Regeringen besluttede, at der skulle opføres to nye fængsler. I Vridsløselille blev der bygget et ensomheds-fængsel. Det var bygget efter et panoptisk princip. Det betød, at fangerne hele tiden blev overvåget. I Horsens byggede man et fængsel, hvor hårdt arbejde – og risikoen for straf – skulle opdrage fangerne.

Kilde 1:

Horsens Statsfængsel – eller Horsens Tugthus, som det også blev kaldt, blev taget i brug i 1853

 

 

Kilde 2:

Vridsløselille Statsfængsel

Kilde 3:

I 1859 åbnede statsfængslet Vridsløselille. Der var et isolationsfængsel opført efter panoptiske princip. Illustreret Tidende skrev bl.a. om fængslet:

”Den ejendommelige stjerneform, som fængselsbygningen udviser, er fremkaldt af fængslets særegne karakter som cellefængsel. Dens tilsigtede virkning er fuldstændig isolering af de 400 fanger, som bygningen er bestemt til at optage. […]

Samtlige celler er en regelmæssig langagtig form, rummelige, høje og lyse. Det tilgitrede vindue er selvfølgelig anbragt så højt, at fangen ikke kan nå det. Men det kan åbnes af ham efter eget ønske for at få frisk luft. Hver celle er i øvrigt forsynet med vand, som fangen kan skaffe sig ved at drej en hane, der er anbragt over en kumme af støbejern, som sidder fast i muren. […]

[Der er] water-closet. Møblerne er en hængekøje til at ophænge i kroge fra den ene væg til den anden, nogle hylder og bord.”

 

Meta:

Kilde 1:

Grundplan Horsens Statsfængsel er fra Peter Scharff Smith: Det moderne fængselsvæsen gennembrud i Danmark. I: Fortid og Nutid juni 2002, s. 104-105.

Stik af Horsens Statsfængsel. Fængselsmuseet Horsens.

 

Kilde 2:

Grundplan Vridsløselille Statsfængsel er fra Peter Scharff Smith: Det moderne fængselsvæsen gennembrud i Danmark. I: Fortid og Nutid juni 2002, s. 104-105.

Luftfoto af Vridsløselille Statsfængsel fra 1929. Fængselshistorisk Selskab.

 

Kilde 3:

Teksten er bearbejdet fra Illustreret Tidende 18. december 1859.