Straf, der virker

Flere af oplysningstidens filosoffer argumenterede mod dødsstraffen, som de fandt både barbarisk og unødvendigt. Desuden hævdede de, at den ikke virkede afskrækkende.

Kilde:

Den italienske filosof Cesare Beccaria (1738-94) skrev i 1764 bogen Om forbrydelse og straf. I den kritiserede han brug af tortur under forhør, og han gjorde op med dødsstraffen. I stedet skulle man fængsle forbryderene, og i fængslerne skulle de arbejde hårdt:

”Det, der bidrager mest til at holde forbrydelserne i ave er ikke det rædselsvækkende, men hurtigt overståede skuespil ved en forbryders død. Det er derimod det vedvarende og ynkelige eksempel på et menneske, som – berøvet sin frihed og forvandlet til et lastdyr – råder bod på sine krænkelse af samfundet ved hårdt arbejde”.

Meta:

Cesare Beccaria: Om forbrydelse og straf, 1764