Alle kilder i temaet: Tema: Da hekse blev farlige

Dette tema handler om, da hekse blev farlige og den store heksejagt begyndte – også i Danmark. Men hvordan så heksene ud? Og kunne de flyve? Disse to spørgsmål dykker dette temas kilder ned i.

I 1400-tallet fik kirken trykt flere skrifter om hekse, og hvordan man kunne bekæmpe dem. En af de mest kendte er bogen Heksehammeren. Der også folk fra kirken, som udgav bøger, der afviste, at der fandtes hekse. Men i 1580 slog en bog fast, at de, der var modstandere af at bekæmpe hekse, stod i ledtog med heksene.

En side fra Heksehammeren. Bogen var skrevet på latin.

Fra slutningen af 1400-tallet blev det alvorligt at blive anklaget som heks. Man mente, at heksene havde indgået en aftale med Djævelen. Djævelen gav heksene magiske evner til at gøre onde ting. Til gengæld fik Djævelen heksenes sjæl.

Myndighederne forfulgte folk, som man hævdede var hekse. Hekse-jagten tog til i Europa og Amerika. Først efter 1650’erne tog forfølgelsen af. Man ved ikke præcist, hvor mange der i Europa blev anklaget og dømt som heks. Men forskere mener, at der var op mod 100.000 retssager. Af dem er ca. halvdelen endt i en dom, hvor den dømte er brændt på bålet. De fleste var kvinder, men der var også mænd, der blev anklaget og dømt som hekse

Forfølgelsen af hekse skete ofte i bestemte områder. Mange steder brugte myndighederne tortur, når de afhørte folk, der var anklaget for hekseri. På den måde ville man få de anklagede til at tilstå og røbe, hvem der ellers var hekse. Det fik ofte de anklagede til at sige, at navngivne folk i området også var hekse. Det startede en kædereaktion af beskyldninger om hekseri.

Domstolen under hekseprocessen i Salem i 1692. Billedet er fra 1876.

Heksejagt i Danmark

En af de mest voldsomme kædereaktion af anklager skete i Salem ved Boston i Amerika. I 1692 endte en hekseproces med, at 31 mænd og kvinder blev hængt.

I Danmark blev under 1.000 henrettet for trolddom. 9 ud af 10 var kvinder. Der er flere grunde til, at der ikke var flere, som blev dødsdømt. Den anklagede skulle dømmes to gange. Først ved herredstinget og siden ved landstinget. Landstinget frikendte flere kvinder, som herredstinget havde dømt som hekse.

En anden grund var, at den anklagede ikke måtte udsættes for tortur, før hun var dømt. Efter kvinden var dømt som heks, måtte man torturere hende. På den måde kunne man få kvinden til at fortælle om andre hekse.

Men én ting er hvad der stod i loven. Den fortæller ikke altid, hvordan det virkelig gik til. Undersøgelser viser, at halvdelen af de anklagede blev mishandlet under forhøret.

I Danmark blev den første heks brændt på bålet i 1540. Den sidste heksebrænding fandt sted i 1693. I Polen blev den sidste heks dømt til bålet hundrede år senere.

Kilde 1: Hvordan så heksene ud?
De fleste, der blev dømt som hekse, var fattige ældre kvinder. Men der var også enkelte mænd, som blev brændt på bålet som hekse. Hvordan mente man, at heksene så ud?
Kilde 2: Flyvende hekse
Man mente, at hekse gjorde det modsatte af, hvad kristne mennesker gjorde. Dengang kunne man ikke flyve, men det kunne heksene. Der er flere billeder, hvor heksene bruger en kost. Andre billeder viser, at de flyver på en ged.
Kilde 3: Hekse og dårligt vejr
Hekse fik ofte skyld for dårligt vejr.

Kilde 4: Gøre dyr syge
Man troede, at hekse kunne forgøre dyr. Dvs. gøre kreaturerne syge så de døde, eller køerne ikke gav mælk. Det kunne fx foregå ved, at heksen gik ind i stalden og strøg kreaturerne over ryggen. En historie fortæller om Per Andersens kone:
Kilde 5: De onde hekse
Hekse stod i pagt med Djævelen. Djævelen kunne kun ødelægge og gøre onde ting. Djævelen kunne give heksene evner til at gøre dårlige ting.