Kilde 2: Flyvende hekse

Man mente, at hekse gjorde det modsatte af, hvad kristne mennesker gjorde. Dengang kunne man ikke flyve, men det kunne heksene. Der er flere billeder, hvor heksene bruger en kost. Andre billeder viser, at de flyver på en ged.

Kilde a)

Det ældste billede af hekse, der flyver, er fra 1451.

(Kilde: Martin Le France: Le champion des dames. 1451)

Kilde b)

Billedet af flyvende hekse er fra 1790’erne @ Creative Commons.

 

Kilde c)

Heks der rider på en ged. Billedet er fra o. 1500 @ Public Domain Dedication.

 

Kilde d)

Billedet af hekse er fra 1510 @ Public Domain Dedication.