Kilde 3: Andre hekse?

Under forhøret indrømmede Anne, at det var 50 år siden, at hun havde indgået en aftale med Fanden. Hun havde brugt sine evner til at gøre flere bønders marker ufrugtbare.

”Anne Palles indrømmede også, at Hans Stang af Hasselø (på Falster) var deres trommeslager på heksemøderne. Heksene mødtes ved Hesnæs (på Falster). De var 20 i flokken. Anne Palles nævnte navne som Abigael, Anne Kruses og Anne Børreses i Stavreby.

Men da hun blev spurgt, hvem de andre var, svarede hun: ”Jeg tør ikke sige det”. Så gjorde Fanden hende stum, og hun var ved at falde om. […]

Hun kom op igen, efter at vi havde holdt en bøn for hende. Så fortalte hun, at Kirstine Bødkers i Øverup også var med til heksemødet”

 

(Kilde: J. C. Jacobsen: Den sidste Hexebrænding i Danmark 1693. 1971)