Alle kilder i temaet: Tema: Anne Palles – den sidste heks på bålet

I temaet om "Anne Palles - den sidste heks på bålet" bliver du klogere på hendes liv og skæbne, når du dykker ned i de fire spændende kilder om emnet.

I 1686 bestemte den enevældige konge Christian 5., at alle højesteret skulle vurdere dødsdomme for trolddomme. Det betød, at jagten på hekse næsten gik i stå. Men det var ikke slut endnu. I 1693 blev den 74-årige bondekone Anne Palles, som den sidste i Danmark, dømt til døden som heks. Hun blev dog først halshugget, før man brændte hende på bålet.

Scan QR-koden og hør Charlotte S. H. Jensen (Statens Arkiver) fortælle om Anne Palles.

En heks afsløres

Det var Karen, den kloge kone fra Lommelev, der under et forhør beskyldte Anne Palles og fire andre på Falster for at være hekse. Ifølge Karen var Anne vred over, at herredsfogeden Morten Faxe havde taget Anne og hendes mand Peders gård. Da Anne og Peder forlod gården, havde Anne pisset inde i gården, påstod Karen. På den måde havde hun forgjort Morten Faxes kreaturer, så de ”styrtede om og døde”.

Peder var en del yngre end Anne. Til en fest havde Peder danset med nabokonen Maren. Han kunne godt lide hende og sagde: ”Hvem der engang kunne få sådan en kvinde”. Det gjorde Anne rasende, og hun truede Maren med en ulykke. Efter nogen tid blev Maren syg, og efter nogen tid døde hun.

Bonden Hans Sværke skulle udvælge bønderkarle, der skulle være soldater. Anne Palles blev vred over, at Hans Sværke udtog hendes søn til soldat. Efter den tid blev afgrøderne på Hans Sværkes marker dårlige.

Anne Palles blev arresteret og sat i fængsel på Nykøbing Slot. Og forhørene af hende begyndte – først af tre præster og siden på herredstinget.

Kilde 1: Annes møde med Fanden
Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.
Kilde 2: Marens død
Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.
Kilde 3: Andre hekse?
Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

Kilde 4: Dommene
Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.