Alle kilder i temaet: Kilde 1: Forberedelserne

Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

Heksene gør sig klar til heksesabbatten.

Kilde a)

Hekse forbereder sig til heksesabbat. Billedet er fra 1700-tallet @ Creative Commons.

Kilde b)

Hekse forbereder sig til heksesabbat. Billedet er fra 1700-tallet @ Creative Commons.