Alle kilder i temaet: Kilde 1: Forberedelserne

Heksene gør sig klar til heksesabbatten.

Kilde a)

Hekse forbereder sig til heksesabbat. Billedet er fra 1700-tallet @ Creative Commons.

Kilde b)

Hekse forbereder sig til heksesabbat. Billedet er fra 1700-tallet @ Creative Commons.