Alle kilder i temaet: Kilde 2: Heksebryg

Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

Billedet forestiller en heks der er ved at lave noget i en gryde.

Heks tilberede mad i en stor gryde. Rundt om sidder dæmoner. Billedet er fra 1625 @ Creative Commons.