Alle kilder i temaet: Kilde 3: Til sabbatten

Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

Heksene ankommer til sabbatten.

Heksesabbat. Billedet er fra 1835 @ Public Domain Dedication.