Alle kilder i temaet: Kilde 4: Festen

Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

Så er heksesabbatten i gang.

Kilde a)

Heksesabbat. I midten sidder Satan på sin trone. Billedet er fra 1700-tallet @ Creative Commons.

Kilde b)

Billedet er fra omkring 1610 @ Creative Commons.

Kilde c)

Billedet af en heks, der kysser en djævel bagi, er fra 1626.