Alle kilder i temaet: Kilde 5: Hvad foregår der?

Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

Billedet af en heksesabbat er fra omkring 1590. (Statens Museum for Kunst)