Ægteskab

Ægteskabet har i århundreder været en vigtig social institution i samfundet. Kilden er en lov fra 1683.

I middelalderen var det almindeligt at mange mennesker levede sammen uden at være gift. For samfundets elite var ægteskabet vigtigere, da ægteskaber kunne sikre alliancer og samarbejde mellem slægter.

Efter reformationen i Danmark i 1536 blev det vigtigt for den danske stat (kongen), at lave regler for ægteskabet. Det havde nemlig før hørt under den katolske kirke i Rom. Men nu var kongen kirkens overhoved i Danmark. Så den kristne tro blev en del af staten, og den lutherske kristendom blev en del af statens love.

Martin Luther, der havde startet reformationen i Tyskland, gik ind for ægteskabet. For Luther var sex noget naturligt og det sikrede, at der blev født født. Men ifølge luther hørte sex kun til inden for ægteskabet.

I 1683 blev der lavet en stor samling af love for Danmark, som hed Christian 5.s Danske Lov. Loven indeholdt mange bestemmelser for, hvem der måtte gifte sig, og hvordan man skulle indgå ægteskab. Ifølge loven måtte man ikke leve sammen som ægtefolk uden at være blevet viet i kirken.

Klik her for at kopiere denne kildes link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde

”De som er forlovede, eller har lovet hinanden ægteskab, må ikke gå i seng med hinanden, før de er blevet viet i kirken. De som drister sig til at gøre det, skal straffes af myndighederne, når de er blevet advaret af sognepræsten. Og hvis de lever som ægtefolk uden at være viet i kirken, da skal sognepræsten sætte en tid for dem, som de skal lade sig vie inden, og hvis de ikke lader sig vie inden for den tid, må præsten offentligt forbyde dem at deltage i nadveren i kirken. Og hvis de ikke vil rette sig efter dette, skal de for offentligt sættes i band. ”

 

Kilde 2 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: Kong Christian den femtes Danske Lov af 15. april 1683. G. E. C. Gads Forlag, København 1929., bog 3, kapitel 16, stk. 12.

Kildebilledet er et maleri fra 1875, der forestiller Luther og hans familie. Luther, der før reformationen havde været munk, fik 6 børn med sin hustru. Reproduktion af Gustav Spangenberg. Foto: Wikimedia Commons.