En grim lov mod de homoseksuelle

I 1930 blev det lovligt for homoseksuelle at have sex. Men der var stadig ikke ligestilling for de homoseksuelle.

Før 1930 var det stadig forbudt at indgå i homoseksuelle forhold. Mænd risikerede fængselsstaf, hvis politiet opdagede det. Kvindelig homoseksualitet blev slet ikke nævnt i straffeloven, da man ikke mente, at kvinder kunne være homoseksuelle.

I 1930 blev det lovligt for homoseksuelle at have sex. Der var dog stadig forskel på ens rettigheder, alt efter om man var heteroseksuel eller homoseksuel. Det ses blandt andet i Straffeloven af 1930s bestemmelser for, hvor gammel man skulle være for lovligt at kunne have sex.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

“Den seksuelle lavalder for hetero- og homoseksuelle ifølge Straffeloven af 1930:
Heteroseksuelle: 15
Homoseksuelle: 18 år.
Straf for homoseksuelle mænd, der forførte unge mænd under 21 år”.

Kilde 2

I 1955 slog politiet til imod en lang række mandlige homoseksuelle i Danmark. Mange hundrede mænd blev afhørt og anklaget for at have haft sex med mænd under 18 år. Flere aviser tog sagen op og skrev saftige historier om de homoseksuelle. Af frygt for omgivelsernes fordømmelser skjulte mange mænd deres homoseksualitet. Under politiets afhøringer og de senere retssager blev mange ufrivilligt afsløret som homoseksuelle overfor familie, venner og arbejdspladser. Det første til at mange blev fyrede og eller blev smidt ud af deres boliger, og en lang række homoseksuelle begik selvmord.

Det homoseksuelle blad ”Vennen” forsøgte at forsvare sig selv og sine homoseksuelle læsere mod de mange historier, der blev skrevet om de homoseksuelle.

Kilden nedenfor er et bearbejdet uddrag af en homoseksuel mand, som skrev et forsvar for de homoseksuelle. Her pegede han på, at størstedelen af alle homoseksuelle mænd ikke var interesserede i mindreårige, men blot ønskede at følge loven og leve med de samme vilkår og rettigheder som resten af samfundet.

”… vi [de homoseksuelle] har ikke forlangt aldersgrænsen nedsat til 15 år. Vi har kun forlangt ligeberettigelse, fordi man i et anstændigt demokratisk samfund ikke kan behandle et mindretal dårligere end flertallet, f. eks. gennem særlovgivning. For vor skyld kan man godt hæve aldersgrænsen for de heteroseksuelle, når blot den bliver ens for alle.”

Kilde 3

I 1961 skærpede man igen loven for homoseksualitet. Det gjorde man ved at forbyde køb af sex mellem mænd, hvis de ene var under 21 år. Men loven var så åben, at hvis en mand på over 21 eksempelvis gav en anden mand på under 21 år en cigaret og de derefter havde sex med hinanden, så kunne politiet slå ned på det, hvis de ville. Loven blev kaldt ”Den grimme lov”, fordi den diskriminerede mod mandlige homoseksuelle. Der fandtes nemlig ikke en tilsvarende lov mod heteroseksuel prostitution. Loven blev allerede ændret efter 4 år. Men den viste at mange i samfundet stadig så skævt til de homoseksuelle.

Mange troede at ældre homoseksuelle mænd kunne forføre yngre mænd, og at de derfor ville blive homoseksuelle. Nogle var bange for, at man kunne blive smittet med homoseksualitet.

I 1973 blev der dog rejst forslag om at ændre straffeloven, således at det den seksuelle lavalder for både heteroseksuelle og homoseksuelle skulle være den samme. Lovforslaget blev først vedtaget i 1976, således at den seksuelle lavalder kom til at være 15 for alle befolkningsgrupper i Danmark.

I lovforslagets betænkning kan man læse disse bemærkninger til ændringen af lovens paragraf 225:

” … må man gå ud fra, at der ikke består nogen større risiko for, at homoseksuelle forhold gør at unge mennesker bliver låst i homoseksualitet. Derfor ….. finder justitsministeriet det mest rigtigt, at heteroseksuelle og homoseksuelle forhold er lagt under de samme regler. ”

 

Kilde 1 er referat af Straffeloven af 1930.

Kilde 2 er et bearbejdet uddrag af “Avis-Løgnene fortsætter”, af Helmer Fogedgaard, “Vennen”, 7. årgang, nr. 6., juni 1955.

Kilde 3 er et bearbejdet uddrag af: Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser, Betænkning nr. 1534, Kapitel 13 (1973)