Frelse de faldne

I løbet af 1800-tallet blev der dannet mange foreninger, som skulle hjælpe folk ud af fattigdom - og prostitution.

I 1877 blev ”Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse” dannet. Foreningen arbejdede for at hjælpe unge, såkaldte ”faldne kvinder” ud af prostitution eller såkaldt usædelighed og løsagtighed. Foreningen anbragte piger hos familie eller foreningens pigehjem, hvor de skulle arbejde og lære at blive gode tjenestepiger.

Klik her for at kopiere denne kildes link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

Teksten nedenfor et uddrag af et lille hæfte, som foreningen sendte ud, for at fortælle om foreningens arbejde med de unge piger i året der var gået. Skriftet var henvendt til foreningens medlemmer, som betalte medlemsbidrag og andre, som havde givet store pengebeløb til foreningens arbejde. I uddraget fortæller foreningen om, hvilke piger som foreningen foretrak at hjælpe.

”….Som oftest var det ulykkelige omstændigheder i hjemmet(forsørgernes tidlige død, fattigdom, uenighed med stedforældre) eller lyst til fornøjelser og hang til dovenskab og dårlige venner, som havde medført de unge pigers fald. Nogle gange skete dette i en ganske ung alder og meget hurtigt, medens det andre gange foregik mere gradvist, idet hun fra bedre ansættelser gik over til stadigt dårligere og endte som serveringsspiger i værtshuse eller med at forsørge sig ved tilfældigt arbejde, eller utugt[prostitution], når alt andet glippede. ….”

Kilde 2

Kilden nedenfor er endnu et uddrag af foreningens årsskrift. Her fortalte foreningen om en række af de piger, som foreningen havde hjulpet.

”Nr. 72 var en ægtefødt, 18-årig tjenestepige, hvis mor døde meget tidligt, medens faren nogle år før hendes konfirmation blev indlagt som på sindssygehospitalet….  Efter konfirmationen var hun i en del jobs, men endte med at være arbejdsløs nogen tid. Hun blev anholdt af politiet og indlagt på hospitalet for venerisk sygdom [kønssygdom som fx syfilis]. Her gjorde hun et godt indtryk, var altid anstændig i sin opførsel og holdt sig fra omgang med de andre piger. Hun fortalte at kun nøden havde drevet hende til prostitution, og ønskede at blive hjulpet til et ordentligt job. Hun kom i et af foreningens pensionater, med blev indlagt igen på hospitalet, da hun havde fået et tilbagefald af sin sygdom. Efter sin helbredelse fik hun en plads som tjenestepige hos en velhavende familie her i byen, hvor hun opfører sig særdeles godt. ….”

Kilde 3

En januardag i 1907 skrev en københavnsk politibetjent en rapport. Ifølge rapporten var en kvinde mødt op hos politiet for at anmode om politiets hjælp at få sin 17-årige datter anbragt hos en forening. I politiets rapport var der noteret, at pigen var blevet anbragt hos Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse. Moderens grund for at ville have foreningen til at tage sig af sin datter var:

”…hun ikke vil bestille noget, men løber omkring på kasernen, og giver sig af med militærpersoner i usædelig retning, hvilket har medført, at hun først blev sigtet for at have påført en korporal Jensen af Sølvgades Kaserne venerisk smitte [en kønssygdom, syfilis], derefter at hun blev indlagt på Vestre Hospital som lidende af en kønssygdom, og da hun skal udskrives i dag, og således vil få lejlighed til at genoptage sin dårlige levevis….”

Kilde 4

Billedkilden er et fotografi af en pige, som blev indskrevet som offentligt fruentimmer som 18-årig.

 

Kilde 1 er et bearbejdet uddrag af: Aarsberetning for Foreningen for forvildede unge Pigers Frelse, (senere Aarsberetning for Foreningen til unge Kvinders Oprejsning), J.H. Schultz, Kjøbenhavn, 1877, s. 5.

Kilde 2 er et bearbejdet uddrag af en politirapport fra 1907, ”Foreningen til forvildede unge Pigers frelse”. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, Københavns Politi – 3. politiinspektorat Rapporter om Løsagtige kvinder 1906-1917.

Kilde 3 er et bearbejdet uddrag af: Aarsberetning for Foreningen for forvildede unge Pigers Frelse, (senere Aarsberetning for Foreningen til unge Kvinders Oprejsning), J.H. Schultz, Kjøbenhavn, 1879, s. 5-6.

Kilde 4 er et fotografi fra: Københavns Politi, 2. Politiinspektorat. Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere, 1880 https://www.flickr.com/photos/statensarkiver/sets/72157632698054245